ОЦПО та РТМ » Головна » Наші гуртки » Дослідницько-експериментальний відділ » Дослідницько-експериментальний відділ

Дослідницько-експериментальний відділ

Гурток «Історичне краєзнавство»

Керівник:

Черномаз Алла Вячеславівна
Черномаз Алла Вячеславівна
Заняття проводяться в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
вул. Августовського, 14 а

У гуртку «Історичне краєзнавство» старшокласники під керівництвом Черномаз А.В. поглиблено вивчають історію рідного краю, займаються пошуково-дослідницькою діяльністю з історичного краєзнавства, беруть участь у Германо-Слов’янській археологічній експедиції, працюють у Державному архіві Сумської області, обласному краєзнавчому музеї.

Підсумком роботи дітей у гуртку є їхні науково-дослідницькі роботи, що присвячені актуальним проблемам історичної науки.

Гурток «Медицина»

Керівник:

Овечкін Денис Вячеславович
Овечкін Денис Вячеславович

На заняттях гуртка вихованці під керівництвом кандидата медичних наук Овечкіна Дениса Вячеславовича знайомляться з фахом лікаря, медсестри, санітара, а також з медичними і фізіологічними дослідженнями. Учні вчаться надавати першу медичну допомогу при різних видах пошкоджень, вивчають медичний інструментарій.

Практичні заняття гуртка не рідко проходять на базі Сумського регіонального науково-навчального центру ендоскопічних методів досліджень та малоінвазивної хірургії Медичного інституту Сумського державного інституту.

Заняття в гуртку «Медицина» – це маленький крок до майбутньої професії лікаря.

Гурток «Хімія»

Керівник:

Семиліт Ганна Сергіївна
Семиліт Ганна Сергіївна

Заняття гуртка «Хімія» проходять на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Робота вихованців у хімічних лабораторіях сприяє розвитку інтересу до природничих наук, формуванню практичних навичок роботи з реактивами і вчить правильно проводити експерименти. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Юні науковці є багаторазовими призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна», обласної конференції «Перший крок у науку».

Гурток «Радіоелектроніка та приладобудування»

Керівник:

Лопаткін Роман Юрійович
Лопаткін Роман Юрійович
Заняття проводяться в Інституті прикладної фізики НАН України, вул. Прокоф'єва, 38 а.

Зміст роботи гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування» спрямовано на розвиток в учнів інтересу до радіоелектроніки, техніки, винахідництва і раціоналізаторства та поглиблення знань з основ природничих наук, зокрема фізики.

Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками обласних і всеукраїнських змагань.

Гурток «Географічне краєзнавство»

Керівник:

Хорошун Віра Валентинівна
Хорошун Віра Валентинівна

З великим задоволенням вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» на чолі з Вірою Валентинівною проводять регулярні спостереження за температурою повітря, кількістю опадів, напрямком вітру, вивчають сучасний стан водних ресурсів і обґрунтовують їх раціональне використання. Результатом цих спостережень є учнівські науково-дослідницькі роботи з метеорології, кліматології, гідрології, географічного краєзнавства.

Гуртківці створили єдиний у місті метеорологічний майданчик для спостережень, що надає можливість отримувати інформацію про стан атмосфери не лише для виконання завдань наукових досліджень школярів, але й забезпечувати необхідною інформацією відомчі служби міста.

Віра Валентинівна не любить говорити про себе, про свої успіхи. Вона вважає, що про людину повинні говорити її вчинки та кропітка робота, впевнена, що не можна зупинятись на досягнутому, потрібно рухатись вперед, адже рух – це життя.

Гурток «Українська мова»

Керівник:

Кумеда Олена Павлівна
Кумеда Олена Павлівна
Заняття проводяться в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87

Гурткові заняття сприяють розширенню і поглибленню знань учнів, удосконалюють практичні уміння та навички, розвивають допитливість, спостережливість, творчу активність, індивідуальні здібності.

Робота гуртка передбачає наукову діяльність вихованців, поглиблення знань з розділів мовознавчої науки, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Гурток «Англійська мова»

Керівник:

Давидова Тетяна Василівна
Давидова Тетяна Василівна
Заняття проводяться в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87

Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб доручення до іншої національної культури.

Метою гуртка «Англійська мова» є оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні, уміння виконувати наукові, проектні, творчі роботи, оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

Гурток «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»

Керівник:

Собко Леонід Андрійович
Собко Леонід Андрійович
Заняття проводяться в Інституті прикладної фізики НАН України, вул. Прокоф'єва, 38 а.

Експериментально-дослідницька, конструкторська діяльність у галузі технічних наук потребує глибоких теоретичних знань основ природничих і точних наук, технологічних процесів виробництва, економіки та новітніх досягнень в обраній галузі дослідження. Основи цих знань ви можете отримати на заняттях в гуртку «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів».

Метою занять є формування компетентностей особистості в процесі конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів та проведення науково-дослідницьких, конструкторських та експериментальних робіт.

Гурток «Робототехніка»

Керівник:

Ігнатенко Сергій Миколайович
Ігнатенко Сергій Миколайович
Заняття проводяться в Інституті прикладної фізики НАН України, вул. Прокоф'єва, 38 а.

Інтенсивне застосування роботів в побуті, на виробництві, в воєнній промисловості потребує, щоб користувачі володіли сучасними знаннями в галузі управління роботами, що дозволить розвинути нові розумні, безпечні та більш просунуті автоматизовані системи. Програма націлена на те, щоб привити зацікавленість учнів до галузі робототехніки та автоматизованих систем.

Робототехніка – це проектування, конструювання та програмування всіляких інтелектуальних механізмів – роботів, які мають модульну структуру і володіють потужними мікропроцесорами.

Основні завдання програми:

 • сприяти у конструюванні роботів на базі мікропроцесора NXT;
 • засвоїти середовище програмування Mindstorms NXT Edu (мова програмування NXT-G);
 • засвоїти середовище програмування RobotC (мова програмування С);
 • засвоїти середовище програмування Eclipse (мова програмування JAVA);
 • надати сприяння в складанні програми управління Лего-роботами;
 • розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів;
 • розвивати вміння вибудовувати гіпотезу і зіставляти з отриманим результатом;
 • розвивати образне, технічне мислення і вміння висловити свій задум;
 • розвивати вміння працювати за запропонованими інструкціями по збірці моделей;
 • розвивати вміння творчо підходити до вирішення завдання.

Гурток «Вибрані питання математики»

Керівник:

Азаренкова Альона Іванівна
Азаренкова Альона Іванівна
Заняття проводяться в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Буткa

Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості.

Мета даного курсу – виявлення та розвиток в учнів математичних здібностей, формування в них стійких інтересів до математики та професійної діяльності, суттєво пов’язаної з математикою, залучення учнів до дослідницької діяльності, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості.

Гурток «Екологія»

Керівник:

Заболотна Юлія Вікторівна
Заболотна Юлія Вікторівна
Заняття гуртка проводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Робота вихованців сприяє розвитку інтересу до природничих наук, поглибленню та закріпленню знань з екології та біології, формуванню спеціальних знань, умінь та навичок для цілеспрямованої навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької роботи. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками обласних та всеукраїнських конкурсів.

Гурток «Основи біологія»

Керівник:

Гудаков Олексій Олександрович
Гудаков Олексій Олександрович

Навчання у гуртку розширює у школярів біологічний кругозір, розвиває дослідницькі здібності: спостереження за рослинами і тваринами, ведення обліку та аналізу даних, вміння узагальнювати отримані факти, використовувати довідкову і спеціальну літературу.

Отримані знання значно допомагають у вивченні шкільних предметів і підвищують рівень загальної екологічної освіти школяра.

Гурток «Психологія»

Керівники:

Герасименко Оксана Валеріївна
Герасименко Оксана Валеріївна
Заняття проводяться на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
Улунова Анна Євгеніївна
Улунова Анна Євгеніївна
Заняття проводяться на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Навчання в гуртку сприяє розвитку творчих здібностей дітей, самостійності у судженнях, потреби у саморозвитку та самовдосконаленні. Вихованці мають змогу не тільки поглибити знання з психології, а й навчитися розуміти та аналізувати прояви психічної діяльності інших людей.

Гурток «Історичне краєзнавство»

Керівник:

Литовченко Ольга Олександрівна
Литовченко Ольга Олександрівна
Заняття проводяться в Охтирському міському центрі позашкільної освіти –
Мала академія наук України, каб. № 2

Програма гуртка передбачає поглиблене вивчення історії рідного краю, цілеспрямовану пошуково-дослідницьку діяльність з історичного краєзнавства; створення необхідних умов для творчої самореалізації.

Зміст роботи гуртка «Історичне краєзнавство» сприяє вивченню історії міст і сіл Сумщини, підприємств, господарств, установ, родоводів; життя і творчості визначних земляків; важливих місцевих історичних подій; активній участі в регіональній музейній розбудові; охороні пам’яток історії та культури, природи; здійсненні туристсько-екскурсійної діяльності.

Життя юних краєзнавців цікаве та насичене. Навчання, дослідження та участь у різноманітних заходах тісно переплетені.

Важливою складовою роботи гуртка є співпраця з установами, громадськими організаціями: бібліотеки, музеї, архіви, громадські організації, підприємства тощо. Така діяльність спрямована не лише на отримання теоретичних знань, а й на виконання пошуково-дослідницьких завдань зазначених установ та організацій.

Гурток «Наукові дослідження в галузі географії»

Керівник:

Скороход Світлана Петрівна
Скороход Світлана Петрівна

Гурток працює за програмою «Наукові дослідження в галузі географії». Розрахований для учнів 8-11 класів.

Якщо ти активний, креативний і бажаєш займатися науково-дослідницькою діяльністю, або ж хочеш підвищити свій рівень знань з географії, ти маєш прийти до нас.

Тут на тебе чекають:

 • розширення та поглиблення знань з географії;
 • проведення дослідницької, пошукової роботи;
 • ознайомлення з основами науково-дослідницької діяльності;
 • проведення цікавих польових досліджень;
 • захист власних науково-дослідницьких робіт на конференціях.

З радістю запрошуємо і чекаємо на всіх бажаючих (учнів 8-11 класів) вступити до Сумської МАН.

Гурток «Англійська мова»

Керівник:

Крекотіна Тетяна Миколаївна
Крекотіна Тетяна Миколаївна
Заняття поводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Гурток «Англійська мова» спрямований на формування навичок монологічного висловлювання, вміння вести бесіду у зв’язку з ситуацією, висловлювати власну точку зору, поглиблювати навички передачі непрямої мови; вміння слухати й сприймати співрозмовника з його реакцією на живе мовлення; оволодіння спеціальними навичками для виконання завдань творчого й пошукового характеру, створення проектів і написання наукових робіт; розширення соціокультурної компетенції; удосконалення навичок читання автентичного тексту з повним розумінням його змісту. Через залучення вихованців до вивчення культури, звичаїв, традицій, менталітету англомовних країн і вироблення норм поведінки в суспільстві відбувається становлення високоінтелектуальної особистості, свідомого громадянина своєї нації.

Гурток «Економіка»

Керівник:

Олех Анатолій Петрович
Олех Анатолій Петрович
Заняття проходять у кабінеті економіки Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Заняття в гуртку – це:

 • нові можливості і нові відкриття;
 • захоплююча подорож у світ наукових досліджень;
 • якісна підготовка до конкурсу-захисту наукових робіт в Малій академії наук України;
 • можливість виступів на Міжнародних, Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях;
 • перспективи навчання в літніх школах МАН України;
 • участь у Всеукраїнських форумах МАН України та виставках-звітах дитячої творчості «Країна юних майстрів»;
 • можливість проявити себе на міських, обласних та Всеукраїнських турнірах юних економістів;
 • висока результативність на ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ економіки;
 • участь в конкурсах учнівської творчості на кшталт «Новістній інтелект України», «Молодь тестує якість», «МАН Юніор-Дослідник», молодіжна соціально-економічна гра «Моя Сумщина» тощо;
 • публікації в пресі та у збірниках тез і статей;
 • виховування толерантності, тактовності, ввічливості до опонента, віри в свої сили;
 • відстоювання власної точки зору;
 • перспективи участі в розбудові нової України;
 • підтвердження європейського вибору держави.

Хочеш самореалізуватися в плані наукової роботи? Хочеш отримати додаткові бали до загального вступного балу у вузи? Хочеш підготуватися до студентського життя уже зараз? Вступай до гуртка «Економіка» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю!


Контактний телефон: 33-52-37. Контактна особа: Герасименко Оксана Валеріївна


Назад

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 2 й 6.

^Вгору