ОЦПО та РТМ » Головна » Виховуємо патріотів

Виховуємо патріотів

Рекомендації
обласного форуму педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Концептуальні засади діяльності позашкільних навчальних закладів області з національно-патріотичного виховання»

м. Суми

09 листопада 2016 року

На сьогодні в українському суспільстві важливим є відтворення почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності; формування в дітей та учнівської молоді громадсько-активних, соціально значущих якостей для реалізації особистого потенціалу на благо української держави.

У контексті зазначеного діяльність позашкільних навчальних закладів області спрямовується на вдосконалення системи патріотичного виховання, підвищення рівня національної і патріотичної свідомості дітей та учнівської молоді.

Зміст діяльності позашкільних навчальних закладів визначається метою національно-патріотичного виховання – формування свідомого патріота демократичного суспільства, який у процесі навчально-творчої діяльності керується ціннісними національно-патріотичними ідеалами.

Основами патріотичного виховання є сукупність цілей, завдань, змісту, засобів, форм і методів його здійснення.

Саме в цій площині учасниками обласного форуму педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Концептуальні засади діяльності позашкільних навчальних закладів області з національно-патріотичного виховання» було проаналізовано стан роботи закладів позашкільної освіти, визначено пріоритетні шляхи навчально-виховної роботи педагогічних колективів з національно-патріотичного виховання.

Учасники форуму відзначають, що в позашкільних закладах області напрацьовано позитивний досвід роботи з національно-патріотичного виховання.

Сформований освітньо-виховний позашкільний простір дозволяє забезпечувати національно-патріотичну спрямованість навчання та виховання в гуртках і творчих об’єднаннях усіх напрямів позашкільної освіти.

Щороку близько 80 тисяч дітей та учнівської молоді долучаються до участі в різних за формою і змістом заходах національно-патріотичного спрямування: екскурсіях, туристських, краєзнавчих походах рідним краєм, науково-практичних учнівських конференціях, патріотичних експедиціях, концертних і пізнавальних програмах, конкурсах, флеш-мобах, благодійних акціях тощо.

Національно-патріотичний компонент ураховується в тематиці конкурсів, фестивалів дитячо-юнацької творчості, виставок робіт образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, науково-технічної творчості, учнівських пошуково-дослідницьких робіт, музейній, екскурсійній, похідній діяльності, навчальних програмах, суспільно-корисних справах.

Робота здійснюється у співпраці з батьками вихованців, державними та громадськими інститутами.

Разом з тим, учасники форуму відмічають, що поряд із позитивними тенденціями в роботі позашкільних навчальних закладів із національно-патріотичного виховання мають місце питання, на яких необхідно акцентувати увагу, сприяти їх вирішенню.

Аналіз мережі гуртків позашкільних навчальних закладів свідчить про незадовільну роботу позашкільних навчальних закладів за військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти. Станом на 01.10.2016 року в позашкільних навчальних закладах області працює 57 гуртків вищезазначеного напряму (1,7% від їх загальної кількості). У них навчається 1050 вихованців (1,9% від загальної кількості вихованців закладів позашкільної освіти).

Лише у 8 позашкільних навчальних закладах функціонують гуртки «Юний джура», що свідчить про відсутність системної роботи за означеним напрямком.

Прослідковується різке зменшення кількості учасників організованих форм екскурсійної діяльності, краєзнавчої експедиції з активним способом пересування «Мій рідний край».

Потребує активізації робота музеїв, що працюють у навчальних закладах; залучення учнівської молоді до похідної діяльності, участі в соціальних, інтелектуальних, мистецьких, природоохоронних, краєзнавчих проектах

На підставі вищезазначеного, обговоривши порядок денний, форум рекомендує:

Сумській обласній державній адміністрації

- проводити моніторинг фінансового забезпечення роботи з національно-патріотичного виховання, розроблення механізмів підвищення ефективності його здійснення;

- сприяти вдосконаленню системи інформаційного висвітлення ініціатив і проектів національно-патріотичного виховання в засобах масової інформації, зокрема шляхом створення рубрик, теле- і радіопередач, присвячених національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління;

- проводити роботу з консолідації зусиль державних і громадських установ та організацій, що здійснюють національно-патріотичне виховання дітей і молоді.

Сумському інституту післядипломної педагогічної освіти

- спрямувати діяльність на вивчення сучасних виховних систем, розроблення технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення кращого інноваційного досвіду;

- активізувати дослідно-експериментальну роботу з національно-патріотичного виховання на базі позашкільних навчальних закладів, здійснювати науково-методичний супровід, удосконалення ресурсного забезпечення щодо національно-патріотичного виховання.

Місцевим органам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування

- спрямовувати роботу навчальних закладів на реалізацію завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 № 641;

- сприяти: розширенню форм співпраці дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, дитячих громадських організацій щодо підтримки волонтерських проектів, суспільно значущої діяльності, заохочення дітей та учнівської молоді до участі в благодійних, соціальних, інтелектуальних, мистецьких заходах;

організації і проведенню таборувань дітей і молоді на територіях, де відбувалися події героїчної боротьби українського народу за незалежність, шляхом організаційної, нормативно-правової підтримки, зокрема через спрощення процедури отримання дозвільних документів;

урізноманітненню форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечення організації та проведення районних, міських етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Місцевим органам управління освітою, позашкільним навчальним закладам

- спрямувати роботу на:

упровадження нових моделей регіональної та місцевих освітньо-виховних систем патріотичного спрямування через використання оновлених форм і методів роботи з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей і учнівської молоді;

здійснення соціально-психолого забезпечення функціонування системи національно-патріотичного виховання в навчальних закладах;

створення належних умов для виховання патріотичних якостей шляхом залучення дітей та учнівської молоді до творчих конкурсів, етнофестивалів; культурно-мистецьких проектів, що передбачають пропаганду кращих здобутків національної культури та духовної спадщини;

формування моральної, фізичної, психологічної готовності підростаючого покоління до виконання Конституційного обов’язку громадян України – захисту незалежної суверенної держави;

уведення в навчально-виховний процес оздоровчо-профілактичних напрямів і форм роботи для формування навичок здорового способу життя;

посилення співпраці з батьками шляхом їх залучення до спільних видів навчально-творчої діяльності національно-патріотичного спрямування;

розширення форм співпраці із загальноосвітніми, вищими, професійно-технічними навчальними закладами; науковими і науково-методичними установами; військовими комісаріатами, релігійними організаціями, діяльність яких спрямовано на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

створення нових музейних і виставкових експозицій, проведення пошукової роботи зі встановлення імен загиблих і безвісно зниклих бійців АТО;

активізації екскурсійної діяльності в області;

виховання дбайливого ставлення дітей та учнівської молоді до довкілля, формування в них екологічної свідомості;

проведення обласних, районних, міських методико-педагогічних заходів з метою поширення педагогічних ідей та інновацій з національно-патріотичного виховання;

здійснення координації діяльності навчальних закладів області з реалізації обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: Ми – українці »;

налагодження постійних зв’язків між позашкільними навчальними закладами області із закладами інших регіонів України, держав-членів Європейського Союзу.Нова методична хвиля у Сумському позашкіллі (2016-2017 н.р.)

Під час обласного форуму педагогів-позашкільників «Концептуальні засади діяльності позашкільних навчальних закладів області з національно-патріотичного виховання», що відбувся 9 листопада 2016 року в конгрес-центрі Сумського державного університету, започатковано нову хвилю спільної методичної роботи щодо виявлення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, сучасних практик та ініціатив з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в процесі позашкільної навчально-виховної, дозвіллєво-оздоровчої роботи.

За ініціативи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю «нова методична хвиля» проходитиме за напрямом «національно-патріотичне виховання». Застосування конкурсної форми в організації методичної роботи дозволить персоніфікувати перспективний досвід, виявити творчі особистості і колективи, які є носіями цікавих сучасних практик і нових ідей патріотичного виховання в позашкіллі Сумщини.

Робота організовується за всіма напрямами позашкільної освіти. Її учасниками можуть бути як окремі педагогічні працівники ПНЗ, так і творчі групи розробників (педагогічні, учнівсько-педагогічні, партнерсько-педагогічні, ін.).

Робота проводиться у 3 етапи:

- підготовчий етап (листопад 2016 року – лютий 2017 року) – методична робота в міських, районних ПНЗ: ревізія розроблених матеріалів за 2014-2016 р.р., їх доопрацювання (актуалізація цілей, завдань, змісту; оформлення відповідно до конкурсних вимог, ін.);

- відбірковий етап (березень 2017 року) робота оргкомітету – систематизація конкурсних матеріалів за номінаціями; робота експертних комісій – відбір кращих матеріалів, рецензування;

- узагальнювальний етап (квітень-травень 2017 року): підведення підсумків конкурсу; відбір матеріалів для заключного етапу конкурсу; створення спільної інформаційно-методичної ресурсної бази ПНЗ області, передвидавнича діяльність.

Матеріали будуть розглядатися експертними комісіями з 1 по 30 березня 2017 р. Важливим у поданих матеріалах є відображення впроваджених методик/технологій (або їх елементів) одного або декількох аспектів патріотичного виховання (історико-краєзнавчий, громадянський, морально-етичний, загально-культурологічний, героїко-патріотичний, військово-патріотичний, превентивний, ін.)

Основними напрямами роботи є «Організація навчально-виховного процесу», «Дозвілля, оздоровлення», «Тематичні виховні заходи», «Проектна діяльність», «Інноваційна діяльність».

За підсумками оцінювання і узагальнення поданих матеріалів створюється спільна інформаційно-методична ресурсна база ПНЗ області з проблеми патріотичного виховання; видаються довідники адрес перспективного досвіду, цікавих практик і нових ідей патріотичного виховання в позашкільному освітньо-виховному просторі; друкуються збірники навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи ПНЗ області; оформлюються мультимедійні і постерні презентації. Така робота є важливою як для підтримки інноваційного іміджу, так і відображення патріотичної спрямованості Сумського позашкілля.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Що є сумою 1 і 2?

^Вгору