Науково-методичні матеріали

Основними напрямами методичної діяльності Сумського територіального відділення Малої академії наук України є інформаційно-методична діяльність, робота над програмно-методичним забезпеченням, організаційно-методична та науково-методична діяльність. Узгодженість роботи забезпечується методико-координаційним центром територіального відділення.

Робота над програмно-методичним забезпеченням спрямована на вдосконалення програмного навчального комплексу територіального відділення, розроблення нових навчально-виховних програм, відповідних навчальних та методичних матеріалів відповідно до напрямів навчально-виховної роботи та впроваджених навчально-організаційних рівнів.

Організаційно-методична робота здійснюється за такими напрямами: організація заходів щодо підвищення професійної компетентності та майстерності педагогів та наукових працівників, які працюють з інтелектуально обдарованими дітьми та учнівською молоддю області: семінарів-практикумів; ,,круглих столів” з питань обміну досвідом; конкурсів методичних матеріалів, професійної майстерності; забезпечення роботи обласного методичного об’єднання педагогів за відповідним профілем; забезпечення роботи з інспекторами, методистами, практичними психологами, соціальними педагогами районних/міських управлінь/відділів освіти: інструкційні листи, бюлетені, тематичні семінари-наради; забезпечення участі педагогів області, які працюють з обдарованими учнями, в роботі всеукраїнських семінарів, практикумів, а також у конкурсних заходах; лекційно-практична діяльність у системі курсової перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; консультативна робота з батьками учнів.

Науково-методична робота передбачає розроблення проблеми розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді у процесі пошуково-дослідницької діяльності, узагальнення матеріалів кращого педагогічного досвіду, підготовку та видання навчально-методичних посібників, організацію та проведення науково-практичних конференцій.

Інформаційно-методична робота передбачає: роботу тематичного розділу сайту базового позашкільного навчального закладу – Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; випуск спеціальних бюлетенів, збірок тез переможців обласних конкурсів дослідницького спрямування, збірок творчих робіт слухачів; підготовка інструкційних та інформаційних листів, звітів та інформацій.

Методична діяльність педагогів НТУ спрямована на вдосконалення програмно-методичного забезпечення учнівських творчих об’єднань; підвищення рівня педагогічної майстерності, інформаційний обмін з методико-координаційним центром територіального відділення.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, порахуйте 2 + 2.

^Вгору