Гурток «Перші сходинки до ПК»

керівник гуртка – Ірина Володимирівна Олефіренко
керівник гуртка – Ірина Володимирівна Олефіренко

Програма «Перші сходинки до ПК» розрахована на дітей 9–13 років та передбачає два роки навчання за початковим рівнем:

Навчальний курс формує в учнів молодшого та середнього шкільного віку знання, уміння і навички використання комп’ютерної техніки для розв’язання навчальних і пізнавально-творчих завдань.

Навчально-творча діяльність вихованців за програмою спрямована на визначення індивідуальних навчальних маршрутів вихованців з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, навчальних потреб, рівня розвитку самостійності та креативності.

Робота за програмою першого року навчання орієнтована на ознайомлення з історією створення обчислювальної техніки, персонального комп’ютера; вивчення основних пристроїв офісної техніки; формування навичок роботи в операційній системі Windows, текстовому редакторі Microsoft Word і графічному редакторі Paint, розвиток умінь розв’язувати завдання навчально-ігрових програм, ознайомлення з можливостями всесвітньої мережі Інтернет.

Робота другого року навчання орієнтована на поглиблення знань вихованців про інформаційно-комунікаційні технології; розвиток умінь і навичок роботи в графічному редакторі Paint, текстовому редакторі Microsoft Word; використання мережі Інтернет для знаходження потрібної інформації; створення й використання електронної поштової скриньки; ознайомлення з об’єктами мультимедіа; оволодіння навичками редагування фото-, відео-, аудіо матеріалів, розроблення комп’ютерних презентацій у програмі Microsoft Office PowerPoint.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 3 й 7.

^Вгору