Гурток «Вивчення програми Adobe Photoshop»

керівник гуртка – Юлія Олегівна Полякова
керівник гуртка – Юлія Олегівна Полякова

Курс "Вивчення програми Adobe Photoshop" є складовою частиною творчого об’єднання «Світ сучасного комп’ютера».

Основною метою цього курсу є формування у вихованців знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і майбутній професійній діяльності.

Мета курсу досягається через опанування вихованцями необхідного обсягу теоретичного матеріалу та практичне оволодіння сучасних графічно-інформаційних технологій та комп’ютерних засобів і середовищ створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень. Однаково важливими є уміння створювати як нові зображення та рисунки, так і редагувати наявні, перетворювати формати комп’ютерних зображень та їхні колірні моделі, імпортувати належним чином підготовлені графічні зображення в офісні документи, у веб-сторінки, у електронні та поліграфічні видання, у рекламу, розробляти комп’ютерну анімацію.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 2 й 2.

^Вгору