ОЦПО та РТМ » Головна » Наші гуртки » Дослідницько-експериментальний відділ » Дослідницько-експериментальний відділ

Дослідницько-експериментальний відділ

Гурток «Фізика»

Керівник:

Нефедченко Василь Федорович
Нефедченко Василь Федорович
заняття проводяться на базі Сумського державного університету

Основними завданнями гуртка є:

 • організація науково-дослідницької діяльності та розширення уявлень про сучасні розробки у сфері промислових та побутових приладів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу вихованців;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
 • створення сприятливих умов для активного залучення вихованців до наукової діяльності;
 • сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій.

Гурток «Історія України»

Керівники:

Кудінов Дмитро Валерійович
Кудінов Дмитро Валерійович
заняття проводяться на базі Сумського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти
Оліцький В’ячеслав Олександрович
Оліцький В’ячеслав Олександрович
заняття проводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Мета діяльності гуртка полягає в формуванні компетентності учнів у процесі дослідницької діяльності в сфері історії України, в забезпеченні освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху його багатовікового поступу.

Завдання гуртка:

 • формування в учнів високої історико-патріотичної свідомості;
 • освоєння історико-понятійного апарату предмету;
 • розвиток історико-хронологічної пам‘яті;
 • поглиблення творчого мислення, здатності самостійно інтерпретувати історичний процес;
 • формування навичок дослідницької роботи.

Гурток «Історичне краєзнавство»

Керівник:

Черномаз Алла Вячеславівна
Черномаз Алла Вячеславівна
Заняття проводяться в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
вул. Августовського, 14 а

У гуртку «Історичне краєзнавство» старшокласники під керівництвом Черномаз А.В. поглиблено вивчають історію рідного краю, займаються пошуково-дослідницькою діяльністю з історичного краєзнавства, беруть участь у Германо-Слов’янській археологічній експедиції, працюють у Державному архіві Сумської області, обласному краєзнавчому музеї.

Підсумком роботи дітей у гуртку є їхні науково-дослідницькі роботи, що присвячені актуальним проблемам історичної науки.

Гурток «Медицина»

Керівник:

Овечкін Денис Вячеславович
Овечкін Денис Вячеславович

На заняттях гуртка вихованці під керівництвом кандидата медичних наук Овечкіна Дениса Вячеславовича знайомляться з фахом лікаря, медсестри, санітара, а також з медичними і фізіологічними дослідженнями. Учні вчаться надавати першу медичну допомогу при різних видах пошкоджень, вивчають медичний інструментарій.

Практичні заняття гуртка не рідко проходять на базі Сумського регіонального науково-навчального центру ендоскопічних методів досліджень та малоінвазивної хірургії Медичного інституту Сумського державного інституту.

Заняття в гуртку «Медицина» – це маленький крок до майбутньої професії лікаря.

Гурток «Хімія»

Керівник:

Семиліт Ганна Сергіївна
Семиліт Ганна Сергіївна

Заняття гуртка «Хімія» проходять на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Робота вихованців у хімічних лабораторіях сприяє розвитку інтересу до природничих наук, формуванню практичних навичок роботи з реактивами і вчить правильно проводити експерименти. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Юні науковці є багаторазовими призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко Україна», обласної конференції «Перший крок у науку».

Гурток «Радіоелектроніка та приладобудування»

Керівник:

Лопаткін Роман Юрійович
Лопаткін Роман Юрійович
Заняття проводяться в Інституті прикладної фізики НАН України, вул. Прокоф'єва, 38 а.

Зміст роботи гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування» спрямовано на розвиток в учнів інтересу до радіоелектроніки, техніки, винахідництва і раціоналізаторства та поглиблення знань з основ природничих наук, зокрема фізики.

Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками обласних і всеукраїнських змагань.

Гурток «Українська мова»

Керівники:

Соловей Антоніна Володимирівна
Соловей Антоніна Володимирівна
(місце проведення ОЦПО)
Зуєва Марина Іванівна
Зуєва Марина Іванівна
(ОЦПО та ССШ № 10)
Герман Вікторія Василівна
Герман Вікторія Василівна
(Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)

Гурткові заняття сприяють розширенню і поглибленню знань учнів, удосконалюють практичні уміння та навички, розвивають допитливість, спостережливість, творчу активність, індивідуальні здібності.

Робота гуртка передбачає наукову діяльність вихованців, поглиблення знань з розділів мовознавчої науки, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Гурток «Англійська мова»

Керівник:

Козлова Вікторія Вікторівна
Козлова Вікторія Вікторівна
Заняття проводяться в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87

Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб доручення до іншої національної культури.

Метою гуртка «Англійська мова» є оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні, уміння виконувати наукові, проектні, творчі роботи, оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

Гурток «Робототехніка»

Керівник:

Дрозденко Олексій Олександрович
Дрозденко Олексій Олександрович
(місце проведення Сумський державний університет)

Інтенсивне застосування роботів в побуті, на виробництві, в воєнній промисловості потребує, щоб користувачі володіли сучасними знаннями в галузі управління роботами, що дозволить розвинути нові розумні, безпечні та більш просунуті автоматизовані системи. Програма націлена на те, щоб привити зацікавленість учнів до галузі робототехніки та автоматизованих систем.

Робототехніка – це проектування, конструювання та програмування всіляких інтелектуальних механізмів – роботів, які мають модульну структуру і володіють потужними мікропроцесорами.

Основні завдання програми:

 • сприяти у конструюванні роботів на базі мікропроцесора NXT;
 • засвоїти середовище програмування Mindstorms NXT Edu (мова програмування NXT-G);
 • засвоїти середовище програмування RobotC (мова програмування С);
 • засвоїти середовище програмування Eclipse (мова програмування JAVA);
 • надати сприяння в складанні програми управління Лего-роботами;
 • розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів;
 • розвивати вміння вибудовувати гіпотезу і зіставляти з отриманим результатом;
 • розвивати образне, технічне мислення і вміння висловити свій задум;
 • розвивати вміння працювати за запропонованими інструкціями по збірці моделей;
 • розвивати вміння творчо підходити до вирішення завдання.

Гурток «Вибрані питання математики»

Керівник:

Азаренкова Альона Іванівна
Азаренкова Альона Іванівна
Заняття проводяться в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Буткa

Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості.

Мета даного курсу – виявлення та розвиток в учнів математичних здібностей, формування в них стійких інтересів до математики та професійної діяльності, суттєво пов’язаної з математикою, залучення учнів до дослідницької діяльності, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості.

Гурток «Екологія»

Керівник:

Заболотна Юлія Вікторівна
Заболотна Юлія Вікторівна
Заняття гуртка проводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Робота вихованців сприяє розвитку інтересу до природничих наук, поглибленню та закріпленню знань з екології та біології, формуванню спеціальних знань, умінь та навичок для цілеспрямованої навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької роботи. Вихованці творчого об’єднання є постійними учасниками обласних та всеукраїнських конкурсів.

Гурток «Основи біології»

Керівник:

Гудаков Олексій Олександрович
Гудаков Олексій Олександрович
Інститут прикладної фізики НАН України

Навчання у гуртку розширює у школярів біологічний кругозір, розвиває дослідницькі здібності: спостереження за рослинами і тваринами, ведення обліку та аналізу даних, вміння узагальнювати отримані факти, використовувати довідкову і спеціальну літературу.

Отримані знання значно допомагають у вивченні шкільних предметів і підвищують рівень загальної екологічної освіти школяра.

Гурток «Психологія»

Керівники:

Герасименко Оксана Валеріївна
Герасименко Оксана Валеріївна
ОЦПО

Навчання в гуртку сприяє розвитку творчих здібностей дітей, самостійності у судженнях, потреби у саморозвитку та самовдосконаленні. Вихованці мають змогу не тільки поглибити знання з психології, а й навчитися розуміти та аналізувати прояви психічної діяльності інших людей.

Гурток «Історичне краєзнавство»

Керівник:

Литовченко Ольга Олександрівна
Литовченко Ольга Олександрівна
Заняття проводяться в Охтирському міському центрі позашкільної освіти –
Мала академія наук України, каб. № 2

Програма гуртка передбачає поглиблене вивчення історії рідного краю, цілеспрямовану пошуково-дослідницьку діяльність з історичного краєзнавства; створення необхідних умов для творчої самореалізації.

Зміст роботи гуртка «Історичне краєзнавство» сприяє вивченню історії міст і сіл Сумщини, підприємств, господарств, установ, родоводів; життя і творчості визначних земляків; важливих місцевих історичних подій; активній участі в регіональній музейній розбудові; охороні пам’яток історії та культури, природи; здійсненні туристсько-екскурсійної діяльності.

Життя юних краєзнавців цікаве та насичене. Навчання, дослідження та участь у різноманітних заходах тісно переплетені.

Важливою складовою роботи гуртка є співпраця з установами, громадськими організаціями: бібліотеки, музеї, архіви, громадські організації, підприємства тощо. Така діяльність спрямована не лише на отримання теоретичних знань, а й на виконання пошуково-дослідницьких завдань зазначених установ та організацій.

Гурток «Англійська мова»

Керівник:

Крекотіна Тетяна Миколаївна
Крекотіна Тетяна Миколаївна
Заняття поводяться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Гурток «Англійська мова» спрямований на формування навичок монологічного висловлювання, вміння вести бесіду у зв’язку з ситуацією, висловлювати власну точку зору, поглиблювати навички передачі непрямої мови; вміння слухати й сприймати співрозмовника з його реакцією на живе мовлення; оволодіння спеціальними навичками для виконання завдань творчого й пошукового характеру, створення проектів і написання наукових робіт; розширення соціокультурної компетенції; удосконалення навичок читання автентичного тексту з повним розумінням його змісту. Через залучення вихованців до вивчення культури, звичаїв, традицій, менталітету англомовних країн і вироблення норм поведінки в суспільстві відбувається становлення високоінтелектуальної особистості, свідомого громадянина своєї нації.

Гурток «Економіка»

Керівник:

Олех Анатолій Петрович
Олех Анатолій Петрович
Заняття проходять у кабінеті економіки Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Заняття в гуртку – це:

 • нові можливості і нові відкриття;
 • захоплююча подорож у світ наукових досліджень;
 • якісна підготовка до конкурсу-захисту наукових робіт в Малій академії наук України;
 • можливість виступів на Міжнародних, Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях;
 • перспективи навчання в літніх школах МАН України;
 • участь у Всеукраїнських форумах МАН України та виставках-звітах дитячої творчості «Країна юних майстрів»;
 • можливість проявити себе на міських, обласних та Всеукраїнських турнірах юних економістів;
 • висока результативність на ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ економіки;
 • участь в конкурсах учнівської творчості на кшталт «Новістній інтелект України», «Молодь тестує якість», «МАН Юніор-Дослідник», молодіжна соціально-економічна гра «Моя Сумщина» тощо;
 • публікації в пресі та у збірниках тез і статей;
 • виховування толерантності, тактовності, ввічливості до опонента, віри в свої сили;
 • відстоювання власної точки зору;
 • перспективи участі в розбудові нової України;
 • підтвердження європейського вибору держави.

Хочеш самореалізуватися в плані наукової роботи? Хочеш отримати додаткові бали до загального вступного балу у вузи? Хочеш підготуватися до студентського життя уже зараз? Вступай до гуртка «Економіка» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю!


Контактний телефон: 64-09-06. Контактна особа: Герасименко Оксана Валеріївна


Назад

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 7 й 7.

^Вгору