ОЦПО та РТМ » Головна » Стратегія розвитку закладу » Мета і завдання діяльності закладу

Мета і завдання діяльності закладу

Метою подальшої діяльності закладу є забезпечення його інноваційного розвитку, що передбачає вдосконалення соціально-педагогічної моделі; оптимізацію змісту, форм і методів навчально-виховної, науково-методичної та методико-координаційної роботи; забезпечення психологічного супроводу суб’єктів навчально-виховного процесу; підвищення ефективності взаємодії всіх ланок соціально-педагогічної системи «Родина – дошкільний заклад – школа – позашкільний навчальний заклад – професійно-технічні, вищі навчальні заклади та інші соціальні інституції».

Для досягнення мети важливим є розв’язання низки актуальних організаційно-педагогічних, науково-методичних, психолого-педагогічних і методико-координаційних завдань.

Організаційно-педагогічні завдання:

 • забезпечення якості освітніх послуг;
 • створення ефективної системи моніторингу діяльності функціональних структур закладу;
 • удосконалення організаційно-педагогічних моделей роботи функціональних структур закладу (творчих об’єднань, відділів, служб тощо);
 • забезпечення максимального охоплення дітей та учнівської молоді області позашкільною освітою;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • налагодження партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями з метою реалізації науково-освітніх проектів і програм.

Завдання науково-методичної роботи:

 • модернізація змісту позашкільної освіти;
 • розроблення навчально-виховних, загальнорозвивальних, профільних, профорієнтаційних методик;
 • інтеграція компетентнісного і культурологічного підходів;
 • біологізація змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;
 • розроблення здоров’язбережувальних технологій;
 • створення ефективних систем виховної роботи за напрямами позашкільної освіти.

Психолого-педагогічні завдання:

 • розроблення методик розвитку творчих здібностей особистості в процесі навчально-творчої діяльності за інтересами;
 • удосконалення процесу психологізації позашкільного навчально-виховного середовища;
 • біологізація змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;
 • упровадження інноваційних технологій (ІКТ, здоров’язбережувальних технологій тощо) в навчально-виховний процес.

Завдання навчально-методичної роботи:

 • підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогів шляхом проведення семінарів-практикумів, організації роботи методичних об’єднань, упровадження портфоліотехнології в професійно-творчу діяльність педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності;
 • висвітлення науково-методичних досягнень педагогічних колективів у фахових виданнях;

Завдання методико-координаційної роботи:

 • удосконалення системи координації діяльності ПНЗ у регіоні;
 • організація діяльності обласних профільних методичних об’єднань;
 • упровадження комплексного підходу до планування роботи ПНЗ;
 • координація атестаційного процесу в ПНЗ області;
 • удосконалення аналітичної та інформаційно-методичної роботи;
 • співпраця ПНЗ із вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 7 й 4.

^Вгору