Очікувані результати

Очікуваними результатами щодо реалізації положень Концепції є:

  • досягнення стратегічної мети – оптимізації навчально-виховного та науково-методичного потенціалу Сумського ОЦПО та РТМ як комплексного позашкільного навчального закладу та позашкільного регіонального методико-координаційного центру з питань позашкільної освіти;
  • забезпечення організаційно-педагогічних, науково-методичних і змістових передумов для розвитку позашкільної освіти в регіоні, спрямованих на максимальне охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді; ефективність систем навчально-виховної, організаційно-масової, методичної та просвітницької роботи ПНЗ області; високий рівень професійно-творчої взаємодії та інноваційна спрямованість педагогічного соціуму;
  • підвищення якості позашкільної освіти, основними характеристиками якої є компетентнісна спрямованість навчально-виховної роботи, зорієнтованість на виховання здорової, інтелектуально та творчо розвинутої, духовно багатої особистості з активною громадянською позицією.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 9 й 7.

^Вгору