ОЦПО та РТМ » Позашкільний олімп Сумщини » ДІМ (Дієві Інтелектуальні Молоді)

ДІМ (Дієві Інтелектуальні Молоді)

Центр розвитку і професійного самовизначення дітей та учнівської молоді «Д.І.М.» – Дієві. Інтелектуальні. Молоді.Освітній проект Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю спільно з Сумським державним університетом.

Сьогодні в умовах реформування освітньої галузі в Україні хочеться задатися питанням, наскільки позашкільна освіта готова трансформуватися відповідно до нових стандартів, вимог і трендів, щоб довести своє право на буття.

Ми можемо, не вагаючись, стверджувати, що ті завдання, що поставлені сьогодні перед новою українською школою, позашкільна освіта з успіхом виконувала ще вчора. Адже позашкільна освіта є більш гнучкою системою, здатною до швидкого реагування на освітні й соціальний тенденції.

Педагогічний колектив СОЦПО та РТМ у тісній співпраці з СумДУ на початку 2017-2018 навчального року започаткував роботу Центру розвитку й професійного самовизначення дітей та учнівської молоді, що отримав символічну назву «Д.І.М.» – Дієві. Інтелектуальні. Молоді.

Такими, насамперед, є команда педагогів-експериментаторів, по-друге, такими вбачається нове покоління майбутнього, що сьогодні зростає в умовах не лише реформування українського суспільства, але і стрімкого розвитку глобалізаційних та інших процесів, що впливають на світову спільноту вцілому. Ця спільнота у ХХІ столітті є так званим «суспільством знань», що навчається впродовж всього життя (lifelong learning) і використовує усі сфери навчальної діяльності (lifewide learning), зокрема й неформальну.

Актуальність «Д.І.М.» зумовлено ще й тим, що сьогодні існує невідповідність навичок, отриманих під час навчання, й вимогами роботодавців. Найбільшу цінність сьогодні набувають так звані «м’які навички», що є універсальними (самопрезентація, вміння працювати в команді, системне мислення тощо). Вони дозволяють легко змінювати вид діяльності, що у наш час є необхідністю. Адже ринок праці змінюється надшвидкими темпами, до яких потрібно пристосовуватися.

Ключева концепція Центру розвитку й професійного самовизначення дітей та учнівської молоді «Д.І.М.»: через практичну дію – до розвитку інтелекту.

Особливістю є те, що вихованці відвідують комплекс навчальних курсів обраного ними профілю. Кожний курс супроводжується тренінговою програмою із самопізнання й професійного самовизначення, а також  краєзнавчим курсом, що формує свідоме почуття любові до рідного краю, а відтак, і до Батьківщини.

Важливий акцент зроблено на комунікативну діяльність та використання іноземної мови (англійської) як інструменту навчання за всіма напрямами.

Цікавими й інноваційними є ідеї використання в роботі з вихованцями елементів STEM-освіти, що відповідає концепції «Нова українська школа».

Щодо форм і методів роботи слід підкреслити орієнтацію на неформальність освітніх умов (від обладнання навчальних аудиторій до стилю спілкування педагогів з вихованцями).

«Д.І.М.» – інноваційний освітній простір з новими підходами до виховання активної, інтелектуальної, комунікативної особистості нового типу мислення, світогляду, компетентностей і навичок. Особистості, якій підсилу дійсно, може стати конкурентноспрможною на світовому рівні, гідно представляючи свою націю.Інноваційні формати позашкільної STEM-освіти для сучасного покоління
у Центрі розвитку і професійного самовизначення дітей та учнівської молоді "Д.І.М."
Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
у відеосюжеті телеканалу Академ-ТВВаші запитання, повідомлення, відгуки
Що є сумою 3 і 1?

^Вгору