СУМСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН

Дата створення: 10 березня 1995 року.

Сумське територіальне відділення МАН є структурним підрозділом комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Мета діяльності: організація освітньої діяльності обдарованої учнівської молоді, підготовка її до подальшої наукової, дослідницької діяльності, популяризація наукових знань серед здобувачів освіти закладів загальної середньої, позашкільної освіти, формування в них лідерських навичок, активної громадянської позиції.

Завдання: забезпечення ефективної діяльності регіональної освітньої системи позашкільної освіти, спрямованої на розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі дослідницько-експериментальної діяльності.

Напрями діяльності:

o організаційно-координаційна робота: організація та координування діяльності закладів загальної середньої, позашкільної освіти області за дослідницько-експериментальним напрямом;

o освітня робота: діяльність наукових секцій, шкіл, профільних гуртків, учнівських творчих об'єднань дослідницького спрямування;

o організація та проведення обласних заходів: учнівських конференцій, конкурсів дослідницького спрямування, зборів юних науковців, тижнів науки і техніки тощо;

o забезпечення участі слухачів у міжнародних і всеукраїнських заходах;

o робота з педагогічними кадрами: проведення тематичних семінарів, методичних практикумів, психологічних тренінгів; консультування;

o робота з батьками здобувачів освіти: психолого-педагогічне консультування; лекції;

Функціональна структура: Президія територіального відділення; методико-координаційний центр; Піклувальна рада; наукові профілі, що об’єднують роботу наукових секцій, шкіл, профільних гуртків, а саме: математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ютерних наук, технічних наук, хімії та біології, екології та аграрних наук, історії, філософії та суспільствознавства, наук про Землю, мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; наукові товариства учнів, міські малі академії учнівської молоді.

Діяльність Сумського територіального відділення МАН України спрямована на задоволення інтелектуально-творчих потреб обдарованої учнівської молоді області. Щороку в учнівських творчих об’єднаннях за очною та дистанційною формами навчаються понад 5000 старшокласників області. Близько 70% з них займаються експериментально-дослідницькою діяльністю, навчаючись у наукових секціях Сумського територіального відділення Малої академії наук України, інші – поглиблюють свої знання, навчаючись в обласних профільних школах, творчих об’єднаннях вищого навчального рівня дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Загальне керівництво діяльністю територіального відділення здійснюється Президією, до складу якої входять працівники Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, педагоги Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, науково-педагогічні працівники Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Розширенню комунікативного навчально-творчого середовища відділення сприяє співпраця з вищими навчальними закладами, науковими та науково-виробничими установами, підприємствами області. Слухачі наукових секцій, гуртків і шкіл займаються навчально-дослідницькою роботою в лабораторіях, бібліотеках вищих навчальних закладів, у обласному державному архіві.

Для слухачів І, ІІ та ІІІ років навчання Сумського територіального відділення Малої академії наук України кожного року організовується більше 20 навчальних сесій, обласні конференції, «круглі столи», тренінги, конкурси.

Підсумком навчання слухачів у Сумському територіальному відділенні Малої академії наук України є участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Кожного року близько 400 юних науковців представляють результати своїх досліджень на ІІ етап конкурсу, а згодом переможці обласного етапу гідно презентують свої дослідницькі проєкти на всеукраїнському етапі.

Слухачі Сумського територіального відділення є активними учасниками та переможцями інтелектуальних конкурсних заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів:

- Всеукраїнської олімпіади креативності «Destination Imagination», Міжнародної учнівської науково-практичної конференції «Україна очима молодих», Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно та Intel-Еко Україна», Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій і творчих проектів «Майбутнє України», Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність.», «Всеукраїнського інтерактивного конкурсу МАН-Юніор», Всеукраїнської школи МИРотворчості, Всеукраїнської школи громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін» та ін.;

- Міжнародного конкурсу Олімпіада Геніїв (Genius Olympiad), Міжнародного конкурсу науково технічної творчості INTEL ISEF, Міжнародної конференції «ICYS», Всесвітнього фіналу олімпіади креативності «Destination Imagination», Міжнародного конкурсу INFOMATRIX, Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

Педагогами відділення створену продуктивну систему дистанційної освіти на платформі Microcoft Teams, на базі якої ефективно проводяться навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення та обласних шкіл: фізико-математичної, журналістики, історичної «Нова генерація». А також широко використовуються різноманітні освітні платформи та програми, сервіси Google, Zoom, додатки Viber і Telegram.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Що є сумою 6 і 4?

^Вгору