Робота психолога

Дошкільний і молодший шкільний вік - «золотий вік» емоційного життя. Саме в цей період закладається основа розвитку емоційно-почуттєвої сфери дитини, що є запорукою її нормального психічного розвитку, гарантією успішної соціалізації в подальшому житті. Ось чому так важливо заняттях гуртків використовувати методи і прийоми, що сприяють розвитку емоційного інтелекту вихованців.

Зазначена робота проводиться у тісній співпраці з практичним психологом. Під час інтегрованих занять керівники гуртків широко використовують методи роботи, спрямовані на самопізнання, усвідомлення власних емоцій і почуттів, розвиток здатності до розуміння інших людей, формування навичок ефективної взаємодії. Практичні методи роботи: ігри, вправи, перегляд коротких відеосюжетів, ігрові завдання, сприяють розвитку мовлення, мислення, уваги, пам’яті, уяви, саморегуляції, рефлексії. Використання елементів арт-терапії позитивно впливає на формування емоційно-позитивного ставлення дітей до себе, встановлення добрих взаємин з ровесниками і дорослими, формування навичок правильної поведінки. Ефективними методами навчання є читання оповідань та казок морально-етичного змісту, бесіда за їх змістом, індивідуальна і групова творча робота.

Особистісно-орієнтований стиль спілкування з вихованцями, створення психологічно сприятливої атмосфери на заняттях, надання дітям максимально можливої самостійності при виконання творчих завдань підвищують мотивацію вихованців до навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе й оточуючих.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, порахуйте 2 + 5.

^Вгору