Бібліотека
ОЦПО та РТМ » Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека закладу виконує функцію інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотечний фонд обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю налічує 1569 примірників профільної, наукової, навчальної, методичної, довідкової, науково-популярної та художньої літератури. Основний бібліотечний фонд (без урахувань підручників) містить: україномовну – 99,9%, російськомовну – 0,01%, іншомовну – 0,005% літературу.

Педагогічний колектив закладу активно долучається до розроблення та видання власних методичних і науково-методичних матеріалів, що поповнюють бібліотечний фонд закладу. За три останні роки бібліотека поповнилася 2 збірниками навчальних програм, 3 монографіями, навчальними збірками, 2 методичними посібниками, 10 інформаційно-методичними збірниками, поліграфічною продукцією (каталоги творчих робіт вихованців і педагогів, буклети, стенди, постери) тощо.

Каталог

Електронні версії методичних видань

Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В. Патріотичні ігри юних: програма з патріотичного виховання засобами гри для реалізації змістових наскрізних ліній в закладах позашкільної освіти. Суми: Нота бене, 2020. 88 с.
УДК 37.035:172.15]:796
Анотація. Програма «Патріотичні ігри юних» розроблена для реалізації змістових наскрізних ліній із патріотичного виховання засобами гри в закладах позашкільної освіти. Програму складено в контексті історичного, морально-етичного, героїко-патріотичного, військово-спортивного, краєзнавчого, соціокультурного аспектів патріотичного виховання та з урахуванням специфіки навчально-виховної й розвивальної роботи за напрямами позашкільної освіти. Матеріали щодо ресурсного забезпечення програми та тематичний словник подано окремими розділами.
Викладені матеріали зорієнтовано на педагогів закладів позашкільної освіти, викладачів курсу «Захист України» в закладах загальної середньої освіти, менеджерів освіти, виховників пластових, козацьких, спортивно-туристських та інших таборів, організаторів і лідерів учнівського самоврядування, лідерів громадських організацій патріотичного спрямування, організаторів роботи військово-спортивних патріотичних клубів.
Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В. Патріотичні ігри юних: методичний посібник. Суми: Нота бене, 2020. 108 с.
ISBN 978-966-8339-22-6
Анотація. У методичному посібнику висвітлено теоретичні й методичні аспекти актуалізації педагогічних моделей патріотичного виховання, що реалізуються в позашкільному освітньому просторі; викладено добірки методико-технологічних матеріалів для організації патріотичних ігор дітей та учнівської молоді за сучасними напрямами позашкільної освіти.
Матеріали посібника розроблено в контексті завдань щодо реалізації цільової наскрізної лінії з національно-патріотичного виховання, яке має історичний, морально-етичний, героїко-патріотичний, військово-спортивний, краєзнавчий, соціокультурний та інші аспекти.
Методичний посібник зорієнтовано на педагогів закладів позашкільної освіти, викладачів курсу «Захист України» в закладах загальної середньої освіти, менеджерів освіти, виховників пластових, козацьких, спортивно-туристських та інших таборів, організаторів і лідерів учнівського самоврядування, лідерів громадських організацій патріотичного спрямування, організаторів роботи військово-патріотичних клубів.
Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В. Позашкільна освіта: словник нових понять, термінів і неологізмів. Суми: Нота-бене, 2019. 108 с.
ISBN 978-966-8339-23-3
Анотація. Словник містить трактування актуальних понять, термінів і неологізмів, що визначають наукове підґрунтя і специфіку інноваційних процесів; сутність сучасних освітніх, методичних, управлінських та інших новацій у системі позашкільної освіти України; розкривають особливості й основні напрями її розвитку як неформально-освітньої складової освіти впродовж життя; визначають провідну роль закладів позашкільної освіти у розбудові відкритого креативно, інтегративно і практично спрямованого позашкільного освітнього простору.
Для педагогів закладів, в яких надаються різні види і рівні позашкільної / неформальної освіти; організаторів курсів післядипломної педагогічної освіти, викладачів і студентів закладів вищої педагогічної освіти.
Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В., Сліпченко Т. В. Реалізація методико-педагогічної ідеї «Живий музей» у закладі позашкільної освіти: навчально-методичний посібник. Суми: Нота-бене, 2018. 84 с.
ISBN 978-966-8339-24-0
Анотація. У посібнику висвітлено методико-педагогічні аспекти актуальної соціокультурної й освітньої ідеї «Живий музей», розкрито складові науково-методичної технології її реалізації в умовах закладу позашкільної освіти. Розробки методико-технологічних матеріалів доповнено методичними довідками, рекомендаціями, прикладами з досвіду реалізації ідеї у зразковому обласному музеї туризму і краєзнавства КЗ Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Акцент зроблено на методико-технологічних інноваціях у музейно-освітній діяльності, нетрадиційних формах і методах роботи з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Для педагогів-практиків позашкільної освіти, керівників музеїв закладів загальної середньої освіти, викладачів і студентів вищих закладів освіти педагогічного і культурно-мистецького спрямування.
Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В. Формування новацій у позашкільній / неформальній освіті дітей та учнівської молоді: організація еколого-натуралістичної творчості : навч.-метод. посібн. Суми: Нота-бене, 2018. 100 с.
ISBN 978-966-8339-25-7
Анотація. У навчально-методичному посібнику подано теоретичні і практичні матеріали з проблеми упровадження новацій в освітню, методичну й управлінську діяльність закладів позашкільної освіти. Акцент зроблено на роботі з актуалізації змісту, методик і технологій позашкільної / неформальної освіти дітей та учнівської молоді за еколого-натуралістичним напрямом.
Для педагогів-практиків позашкільної освіти; викладачів і студентів вищих педагогічних закладів освіти; управлінців, науковців, науково-методичних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Електронні версії методичних видань
Перепелиця Н. В., Олефіренко І. В. Проектні педтехнології у гуртковій роботі інформаційно-технічного спрямування (перший навчальний рівень): метод. посібн. Суми: НІКО, 2016. 92 с.
ISBN 978-966-97329-0-3
Анотація. У посібнику сучасні проектні педтехнології, що впроваджуються в роботу гуртків інформаційно-технічного профілю, розглядаються як інтеграційні складові науково-методичного інструментарію позашкільної (неформальної) освіти дітей 10-13 років.
Зміст посібника структурований за трьома розділами: у першому та другому викладено теоретичні і методичні основи застосування сучасних проектних педтехнологій у роботі гуртків першого навчального рівня; у третьому – практичні матеріали з досвіду реалізації проектів з валеологічним НФО-компонетом.
Для керівників гуртків інформаційно-технічного профілю позашкільних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, організаторів і волонтерів літніх профільних таборів для дітей та учнівської молоді.

Електронні книги

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 3 й 1.

^Вгору